Хандив өгөх


Таны өгсөн хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд их нэмэр болох болно.
Дансны дугаар 5420289509 - Эзэмшигчийн нэр Тэмүүжин
5063551404 - Эзэмшигчийн нэр Мандахзаяа
Утасны дугаар 99608127 - Өөрийн хүссэн хэмжээгээр нэгж явуулна уу.